Permitteringsreglene gir rom for at permitterte arbeidstakere kan jobbe midlertidig i permitteringsperioden. Om grensen for midlertidig arbeid overskrides, anses permitteringsperioden som avbrutt og det må startes en ny permitteringsprosess om ikke lønnsplikten skal falle tilbake på arbeidsgiver. 

Du må både kjenne permitteringsreglene og følge opp hver enkelt arbeidstaker nøye for å sikre at grensene for permitteringstid og arbeid under permittering ikke overskrides.