Timefangst - velg riktig verktøy for jobben!

Av Chris Jelsness 16. januar 2018

Det finnes et stort utvalg av timefangstsystemer i markedet, med et bredt spenn i funksjonalitet. Noen systemer er enkle og bransjespesifikke, mens andre er altomfattende allroundere. I denne artikkelen ser vi på hvordan du bør gå frem for å finne et system som passer for din virksomhet.

Les mer

Temaer: Timeregistrering

Kan du forutse brudd på arbeidsmiljøloven?

Av Joakim Vorren 4. desember 2017

Hvordan håndterer du en anklage om et mulig brudd på arbeids- og overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven? Starter du ved å gå gjennom systemene dine manuelt? Sjekker du registrert aktivitet mot gjeldende arbeidstidsordning og etterprøver utregningen? Skaffer du oversikt over arbeid i friperioder, sykdom, kursaktivitet og lignende for den aktuelle arbeidstakeren?

I denne artikkelen vil jeg vise fordelene ved å overvåke tidsbruken, slik at mulige AML-brudd kan oppdages på forhånd.

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Overtid

Bemanningsforetak? Ta grep om kravene i vikarbyrådirektivet!

Av Chris Jelsness 15. november 2017

Bemanningsforetak er virksomheter hvor formålet med driften er utleie av arbeidskraft. Som følge av formålet, må virksomhetene forholde seg til EUs vikarbyrådirektiv.

Hvordan påvirker bestemmelsene i vikarbyrådirektivet virksomhetenes administrative funksjoner - og hvilke grep kan virksomhetene ta for å håndtere den ekstra arbeidsbyrden disse bestemmelsene medfører?

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Årsverksberegning

Kan adgangskontrollsystemet benyttes til tidsstempling?

Av Terje Irgens 24. oktober 2017

I mange bransjer er det vanlig at arbeidstiden registreres ved at de ansatte stempler inn og ut, enten når de kommer og går fra arbeidsplassen eller når de bytter mellom ulike arbeidsoppgaver. Men, er det nødvendig å anskaffe kostbare proprietære løsninger for tidsstempling eller kan man benytte eksisterende infrastruktur i virksomhetens adgangskontrollsystem?

Les mer

Temaer: Timeregistrering

Slik sikrer du riktig timegrunnlag for lønn og fakturering

Av Chris Jelsness 21. april 2017


Har du hele grunnlaget som skal til for å utbetale riktig lønn? Har du oppdatert informasjon om hvor mange timer som er brukt i prosjektene, eller må du sette deg ned med prosjektlederne og gå gjennom fakturerbare timer for hver enkelt arbeidstaker? Dette er tidkrevende, skaper stress og er helt unødvendig. Jeg skal vise deg hvordan du setter opp timefangstsystemet ditt slik at du slipper ekstraarbeid ved fakturering og utbetaling av lønn.

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Arbeidstidsordninger

Om Timekontrollen

Timekontrollen er en blogg som tar opp problemstillinger knyttet til timefangst/timeregistrering, overtidskontroll, avregning av årsverk og relaterte temaer.

 

Vår ekspertise er opparbeidet etter mange års arbeid med noen av de mest utfordrende arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv.

 

Besøk også www.icore.no.

Siste innlegg

Søk i bloggen