bilde_permittering.jpg

Permitteringsreglene gir rom for at permitterte arbeidstakere kan jobbe midlertidig i permitteringsperioden. Om grensen for midlertidig arbeid overskrides, anses permitteringsperioden som avbrutt og det må startes en ny permitteringsprosess om ikke lønnsplikten skal falle tilbake på arbeidsgiver. 

Du må både kjenne permitteringsreglene og følge opp hver enkelt arbeidstaker nøye for å sikre at grensene for permitteringstid og arbeid under permittering ikke overskrides. 


Informasjon i forbindelse med koronautbruddet

Denne artikkelen og tilhørende sjekkliste er ikke oppdatert med de midlertidige reglene Stortinget har vedtatt knyttet til permitteringer. Både artikkelen og sjekklisten kan allikevel benyttes, men du må være klar over hvilke endringer som gjelder:

  • Normal varslingsfrist ved permittering er 14 dager, men i særskilte/akutte tilfeller er det mulig å permittere med to dagers varsel. For de fleste virksomheter vil koronautbruddet være et akutt tilfelle.
  • Arbeidsgivers lønnsplikt er reduseret til to dager

 

PERMITTERINGSREGLENE

Det er Lov om lønnsplikt under permittering og tilhørende forskrift om lønnsplikt under permittering som sammen med tariffavtaler ligger til grunn for bestemmelsene du må forholde deg til. Hovedprinsippene ser slik ut:

Permitteringsperiode:

Den ansatte kan være permittert inntil 49 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Arbeidsgiverperiode 1:

Etter varslingsperioden på 14 dager har arbeidsgiver lønnsplikt i 10 dager.

Arbeidsgiverperiode 2:

Etter 30 ukers permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i fem dager. Deretter kan arbeidstaker være permittert i maksimalt 19 uker.

illustrasjon_permitteringsperiode_liten2.png

(Klikk for større bilde)

NB! Antall arbeidsdager i arbeidsgiverperiodene beregnes i henhold til arbeidsplan eller rotasjonsplan, slik at kun dager hvor arbeidstakeren ellers ville ha arbeidet inkluderes. Eksempel: Ola Nordmann permitteres med virkning fra en fredag. Det vil da gi en arbeidsdag første uke, deretter fem dager neste uke og fire dager i siste uke. Totalt 10 dager.

Perioden på 18 måneder tilsvarer 547 dager, mens de 49 ukene med fritak fra lønnsplikt sammen med de 15 arbeidsdagene med lønnsplikt (tre kalenderuker) bare utgjør 364 dager. Det er altså ikke slik at arbeidstaker kan være permittert i hele perioden på 18 måneder, men inntil 2/3 av perioden.

 

ARBEID I PERMITTERINGSPERIODEN

Den permitterte kan jobbe i permitteringsperioden uten at permitteringen anses som avbrutt. Det må avklares mellom partene at gjeninntaket er midlertidig, og det må ikke vare mer enn seks uker.

Her er det viktig å være oppmerksom på at dette omfatter både arbeidsperiode og friperiode for arbeidstakere i rotasjon. En permittert arbeidstaker som jobber to uker i 2-4 rotasjon ansees dermed å ha jobbet seks uker.

Hvis permitteringsperioden avbrytes, og arbeidstakeren tas inn i mer enn seks uker, må arbeidsgiver gi nytt varsel, og lønnsplikt inntrer, før arbeidstakeren kan permitteres videre.

 

FERIE I PERMITTERINGSPERIODEN

Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og ferie teller ikke med i permitteringstiden. Arbeidsgiver kan pålegge å avvikle ferie i permitteringstiden, og arbeidstaker har rett på opptjente feriepenger under ferieavvikling. Ferieavvikling påvirker ikke permitteringens lengde.

 

SYKEMELDING I PERMITTERINGSPERIODEN

Sykdom i permitteringsperioden utløser ikke arbeidsgiverperiode (arbeidsgivers lønnsplikt de første 16 dagene av sykefravær). Eventuelle sykepenger dekkes av NAV. Sykemelding har ingen innvirkning på permitteringens lengde.

Det gjelder spesielle regler for lønnsplikt dersom arbeidstakeren sykemeldes før permitteringsvarsel sendes eller i perioden mellom varsling og iverksettelse.

 

OPPFØLGING

Permitteringsordningen er en fleksibel måte å tilpasse arbeidsstyrken til uforutsett ordresvikt eller driftsinnskrenkninger. Fleksibiliteten innebærer også at arbeidstakere raskt kan gjeninntre i lønnet arbeid når situasjonen endrer seg.

Uten fullstendig oversikt over alles status, kan både fleksibiliteten og kritiske kostnadsbesparelser gå tapt for arbeidsgiver. Alle forhold som påvirker permitteringslengden, også hvilke som utløser krav til ny varsling og lønnsplikt, krever nitidig overvåkning fra lønn og HR.

Vi har laget en sjekkliste for oppfølging av permitterte arbeidstakere der vi har samlet gjeldende bestemmelser og praktiske konsekvenser av reglene. Her omtaler vi også forhold som er spesielle for virksomheter med ansatte i rotasjonsordninger og gir deg oversikt over hvordan du kan følge opp.

Du kan laste ned sjekklisten gratis her.

 


Last ned gratis Sjekkliste