Nyheter

Velkommen til bloggen vår!

Av Chris Jelsness 4. april 2017

Jobber du i en virksomhet hvor mange arbeider i skift eller rotasjonsordninger? Inngår avregning av årsverk, ressursutnyttelse, timefangst eller overtidskontroll i dine arbeidsoppgaver? Er du opptatt av å få ned bruken av overtid og få kontroll på lønnskostnadene? Setter du pris på råd og tips om hvordan du best overholder lover og regler? Da vil du trolig ha nytte og glede av å følge vår nye blogg Timekontrollen.

Les mer

TS Group velger iCORE programvare fra APTO

Av Chris Jelsness 12. januar 2017

TS Group tilbyr tjenester og ressurser innen drift og vedlikehold til olje- og gassbransjen. Selskapet har ca. 200 ansatte og kontorer i Porsgrunn og Molde.

Les mer

Snart kommer iCORE-appen

Av Chris Jelsness 5. januar 2017

Nå kommer den snart – iCORE-appen som tilbyr timefangst på farten for virksomheter med komplekse krav til registrering, datavalidering og oppfølging.

Les mer