iCORE-avtale med Bertel O. Steen Power Solutions

Av Chris Jelsness 30. september 2022

BOSPS-16-9Bertel O. Steen Power Solutions er nordisk importør og distributør av mtu-produkter fra Rolls-Royce Power Systems. Selskapet leverer fremdriftssystemer og marine kraft-systemer, integrerte generatorsystemer og industrielle motorer for C&I-markedet med fokus på kvalitet og leveransesikkerhet. 

Bertel O. Steen Power Solutions har valgt iCORE programvare fra APTO for timeregistrering/oppfølging, reiseregninger og utlegg, automatisering av lønnsgrunnlag, kompetanseoppfølging/administrasjon, m.m. iCORE skal benyttes i alle selskapets juridiske enheter, fordelt over fire nordiske land.

APTO skal også levere integrasjonsløsninger med eksisterende systemportefølje, samt konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med innføringen.

Vi takker Bertel O. Steen Power Solutions for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!