Velkommen til bloggen vår!

Av Chris Jelsness 4. april 2017

20170403 Timekontrollen nyhetssak.jpg

Jobber du i en virksomhet hvor mange arbeider i skift eller rotasjonsordninger? Inngår avregning av årsverk, ressursutnyttelse, timefangst eller overtidskontroll i dine arbeidsoppgaver? Er du opptatt av å få ned bruken av overtid og få kontroll på lønnskostnadene? Setter du pris på råd og tips om hvordan du best overholder lover og regler? Da vil du trolig ha nytte og glede av å følge vår nye blogg Timekontrollen.

Timekontrollen

Vi er stolte av bloggen vår, som vi håper kan gi deg både kunnskap og nye ideer du kan bruke i jobben din. Målet vårt er å skrive om ting som du er opptatt av i arbeidshverdagen, og gi deg svar og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger. Jevnlig vil våre erfarne fagfolk dele innsikt og verdifulle tips om alt innen det komplekse fagfeltet timefangst.

Du kan registrere deg for automatisk varsling om nye innlegg ved å fylle ut skjemaet på høyre side av bloggen.

Ta en kikk her: Timekontrollen