Benarx Solutions velger iCORE for virksomheten i Polen og Sør-Korea

Av Chris Jelsness 30. oktober 2017

Benarx Polen og Sør-Korea

Benarx Solutions designer, produserer og leverer høyteknologiske isolasjonsprodukter og avansert subsea-isolasjon til den globale olje- og gassindustrien. Selskapet har kontorer og produksjon i Norge, Polen, Singapore og Sør-Korea.

Benarx Solutions har valgt iCORE programvare for timefangst, oppfølging og avregning av arbeidstid, produksjon av grunnlag for lønn og fakturering, mm. I leveransen inngår også integrasjonstjenester, samt konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med innføringen.

Malgorzata Czachor, HR Manager Benarx Poland, begrunner valget av iCORE slik:

Our Corporation has worked with APTO since 2010.  We find that they have the necessary experience, understanding and competence to support our company in this field. As our Corporation is to deliver Beyond Expectations, we need suppliers that have the same forward minded attitude.  APTO has always handled challenges in a professional and productive way. As we are growing we see the need for control of hours and reporting in our international company also, APTO was a natural choice for us.

Vi takker for tilliten og ser frem til et spennende samarbeid, sier daglig leder Hans Jørgen Borgen i APTO.