NRC Group velger iCORE for virksomheten i Norge

Av Hans Jørgen Borgen 5. juni 2018

NRC GroupNRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal.

Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende entreprenør innen baneinfrastruktur.

NRC Norge AS, NRC Groups norske datterselskap, har valgt iCORE programvare fra APTO for planlegging, timeregistrering  via web og app, produksjon av grunnlag for lønn og prosjektregnskap, optimalisering av ressursutnyttelse, oppfølging av arbeidstid og overtid, m.m. 

APTO skal også levere integrasjonsløsninger med eksisterende systemportefølje, samt konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med innføringen.

Økonomisjef Tone Rønningen sier følgende om hvorfor NRC Norge valgte iCORE:

NRC Norge valgte iCORE av mange grunner. En av de viktigeste grunnene er at dette er det eneste systemet vi har funnet som møter våre behov mht. en automatisering av lønnsprosessen og kontroll av overtid og årsverk.

iCORE er fleksibelt, og kan konfigureres slik at vi unngår feilutbetalinger av lønn. Vi anser iCORE som et intelligent system, som vil frigjøre manuelt kontrollarbeid. iCORE har et enkelt grensesnitt, mot sluttbruker. Dette er svært viktig for oss, da sluttbruker jobber ute på prosjekt, på jernbanesporet eller anlegg uten tilgang til PC.

I tillegg har ledelsen i APTO vist stor fleksibilitet, og vært svært imøtekommende med NRC Norge i prosessen frem til beslutning. De er profesjonelle, og kan faget sitt. 

APTO takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!