RTC Offshore går for iCORE

Av Chris Jelsness 7. august 2019

RTC OffshoreRTC Offshore leverer høyt kvalifisert personell til olje-, gass- og landbasert industri, både nasjonalt og internasjonalt. 

RTC Offshore har valgt iCORE programvare fra APTO for ressursplanlegging, timeregistrering via web og app, produksjon av grunnlag for lønn og fakturering, optimalisering av ressursutnyttelse, oppfølging av arbeidstid og overtid, m.m. 

APTO skal også levere integrasjonsløsninger med eksisterende systemportefølje, samt konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med innføringen.

APTO takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!