For bedrifter med mange ansatte i rotasjonsordninger er det komplisert å holde løpende kontroll på hva som er ordinær arbeidstid og hva som er mertid eller overtid. Stikkordet er prognoser.