Hvordan avregne et årsverk?

Av Chris Jelsness 31. mars 2017

Hva venter deg på den andre siden av en årsverksavregning? Om du gjennomfører avregningen én gang i året, er det stor usikkerhet knyttet til utfallet. Vil den medføre store utbetalinger? Kommer ansatte til å skylde timer eller har overskuddstimer? Vil du ende opp med å betale overtid til tross for at du ikke har utnyttet arbeidsstyrken fullt ut? Dette er velkjente problemstillinger i mange virksomheter med ansatte i skift-/rotasjonsordninger. I denne artikkelen viser jeg hvordan du får bedre kontroll.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning

Årsverksprognoser reduserer lønnskostnader for uvirksom tid

Av Svanhild Remme 31. mars 2017


For bedrifter med mange ansatte i rotasjonsordninger er det komplisert å holde løpende kontroll på hva som er ordinær arbeidstid og hva som er mertid eller overtid. Stikkordet er prognoser. 

Les mer

Temaer: Årsverksprognose

Om Timekontrollen

Timekontrollen er en blogg som tar opp problemstillinger knyttet til timefangst/timeregistrering, overtidskontroll, avregning av årsverk og relaterte temaer.

 

Vår ekspertise er opparbeidet etter mange års arbeid med noen av de mest utfordrende arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv.

 

Besøk også www.icore.no.

Siste innlegg

Søk i bloggen