Slik sikrer du riktig timegrunnlag for lønn og fakturering

Av Chris Jelsness 21. april 2017


Har du hele grunnlaget som skal til for å utbetale riktig lønn? Har du oppdatert informasjon om hvor mange timer som er brukt i prosjektene, eller må du sette deg ned med prosjektlederne og gå gjennom fakturerbare timer for hver enkelt arbeidstaker? Dette er tidkrevende, skaper stress og er helt unødvendig. Jeg skal vise deg hvordan du setter opp timefangstsystemet ditt slik at du slipper ekstraarbeid ved fakturering og utbetaling av lønn.

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Arbeidstidsordninger

Hvordan avregne et årsverk?

Av Chris Jelsness 31. mars 2017

Hva venter deg på den andre siden av en årsverksavregning? Om du gjennomfører avregningen én gang i året, er det stor usikkerhet knyttet til utfallet. Vil den medføre store utbetalinger? Kommer ansatte til å skylde timer eller har overskuddstimer? Vil du ende opp med å betale overtid til tross for at du ikke har utnyttet arbeidsstyrken fullt ut? Dette er velkjente problemstillinger i mange virksomheter med ansatte i skift-/rotasjonsordninger. I denne artikkelen viser jeg hvordan du får bedre kontroll.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning

Årsverksprognoser reduserer lønnskostnader for uvirksom tid

Av Svanhild Remme 31. mars 2017


For bedrifter med mange ansatte i rotasjonsordninger er det komplisert å holde løpende kontroll på hva som er ordinær arbeidstid og hva som er mertid eller overtid. Stikkordet er prognoser. 

Les mer

Temaer: Årsverksprognose

Om Timekontrollen

Timekontrollen er en blogg som tar opp problemstillinger knyttet til timefangst/timeregistrering, overtidskontroll, avregning av årsverk og relaterte temaer.

 

Vår ekspertise er opparbeidet etter mange års arbeid med noen av de mest utfordrende arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv.

 

Besøk også www.icore.no.

Siste innlegg

Søk i bloggen