Hold orden på pluss- og minustid ved offshorearbeid

Av Chris Jelsness 12. april 2021

I forbindelse med tariffrevisjon av Industrioverenskomsten 2020 kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet om rammer for pluss- og minustid ved offshorearbeid. Resultatet er nedfelt i en omforent partsforståelse, med en tilhørende veileder, som beskriver hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forholde seg til rammene.

I denne artikkelen gjennomgår vi hva partsforståelsen innebærer i praksis og hvordan bedriftene bør innrette seg for å håndtere den løpende kontrollen og avregningen av pluss- og minustid.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger, Overtid

Hva er et årsverk?

Av Geir Andre Rasmussen 29. januar 2018

Hvis alle arbeidstakere jobbet fra 8-16 hver dag, ville det vært enkelt å bestemme hva et årsverk innebærer. Det er når skiftordninger og forkortet arbeidstidskompensasjon kommer inn i bildet, at beregningene blir kompliserte.

I denne artikkelen får du en rask oversikt over hvordan ulike arbeidstidsordninger påvirker årsverksberegningen. Her kan du også laste ned vår rotasjonskalkulator, som tar hensyn til komponentene som inngår i et årsverk og hjelper deg å se hvordan de innvirker på beregningen.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger

Bemanningsforetak? Ta grep om kravene i vikarbyrådirektivet!

Av Chris Jelsness 15. november 2017

Bemanningsforetak er virksomheter hvor formålet med driften er utleie av arbeidskraft. Som følge av formålet, må virksomhetene forholde seg til EUs vikarbyrådirektiv.

Hvordan påvirker bestemmelsene i vikarbyrådirektivet virksomhetenes administrative funksjoner - og hvilke grep kan virksomhetene ta for å håndtere den ekstra arbeidsbyrden disse bestemmelsene medfører?

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Årsverksberegning

Turnus, skift eller rotasjon?

Av Chris Jelsness 16. oktober 2017

Arbeidstidsordninger hvor det jobbes til ulike tider i løpet av døgnet, uken eller lengre intervaller omtales som turnus-, skift- eller rotasjonsordninger. Men hva er egentlig forskjellene på disse tre? I denne artikkelen gjennomgår vi begrepsbruken og plasserer ordningene i de mest utbredte sammenhengene.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger

Hvordan avregne et årsverk?

Av Chris Jelsness 31. mars 2017

Hva venter deg på den andre siden av en årsverksavregning? Om du gjennomfører avregningen én gang i året, er det stor usikkerhet knyttet til utfallet. Vil den medføre store utbetalinger? Kommer ansatte til å skylde timer eller har overskuddstimer? Vil du ende opp med å betale overtid til tross for at du ikke har utnyttet arbeidsstyrken fullt ut? Dette er velkjente problemstillinger i mange virksomheter med ansatte i skift-/rotasjonsordninger. I denne artikkelen viser jeg hvordan du får bedre kontroll.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning

Om Timekontrollen

Timekontrollen er en blogg som tar opp problemstillinger knyttet til timefangst/timeregistrering, overtidskontroll, avregning av årsverk og relaterte temaer.

 

Vår ekspertise er opparbeidet etter mange års arbeid med noen av de mest utfordrende arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv.

 

Besøk også www.icore.no.

Siste innlegg

Søk i bloggen